Waarom?
We hebben urgent nieuwe werkvormen en andere organisatiestructuren nodig om gezond, duurzaam en vitaal te worden.

Wie hebben die nieuwe vormen en structuren nodig?
Mensen, maatschappelijke initiatieven, organisaties, bedrijven, overheden

Waar ontstaan die nieuwe vormen en structuren?
Lokaal

Hoe kunnen we deze verder ontwikkelen en verspreiden?
1. Door massaal, lokaal en integraal aan de slag te gaan met open innovatie en open educatie
2. Connecting the dots: organiseren van een distributienetwerk voor het verspreiden en ontwikkelen van proven concepts, integrale organisatiemodellen en community based businessmodellen

 Wat gaan we lokaal doen?
Realiseren van local sustainable development goals en vergroten van organiserend vermogen

Wat gaan we nationaal doen?
Versneld de omslag maken naar een gezonde samenleving, een duurzame leefomgeving en een vitale economie 

Doel: structureel, integraal en collectief de omslag maken naar een gezonde, duurzame en vitale economie en samenleving!

Nieuwsgierig? Volg ons via Linkedin: Nederland gaat Lokaal

NEDERLAND GAAT LOKAAL
Ecosysteem voor transformatie, duurzame groei en ontwikkeling